rawpixel-633841-unsplash-copyright.jpg

ייצוג נפגעי עבירה:

 

ע"פ חוק זכויות עבירה, זכאי כל קרבן עבירה להיות מיוצג ע"י עורך דין מטעמו אשר תפקידו לדאוג לאינטרסים שלו בהתקיים הליכים פלילים כנגד הפוגע.

עורך הדין העוסק בתחום זה אמור נדרש להכיר את התחום הפלילי על בוריו, ולדאוג שקולו של הלקוח שלו – הקורבן יישמע היטב, ויקבל משקל ראוי בעת שהמדינה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או שבית המשפט יגזור את דינו.

שתף את הכתבה >>>>

WhatsApp
Facebook
Email
תוכל לרשום לי הערה כאן למטה