עבירות רכוש

עבירות רכוש

עבירות רכוש

עבירות רכוש

עבירות רכוש הינן שם כולל למשפחת עבירות שעניינן פגיעה ברכושו / קניינו של הקורבן. בתי משפט רואים בחומרה רבה פגיעה ברכושו של אדם, והפרקליטות מבקשת ברוב המקרים עונש של מאסר בפועל – מאחורי סורג ובריח.

מדובר בקשת רחבה של עבירות אשר חומרתן נקבעת בין היתר בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה, דהיינו, מידת התחכום של העבירה

 • האם היה תכנון מוקדם ועד כמה ?
 •  האם העבירה נעברה ע"י מספר עבריינים או מבצע בודד ?
 • האם שולב בה אלמנט של אלימות מילולית או פיזית ?

אספקט נוסף שיהיה בו כדי להשפיע על חומרת העבירה הינו זהות הקורבן, דהיינו האם מדובר בקשיש, חסר ישע, ילד וכיוצא באלו.

העבירות רכוש הנפוצות בתחום הינן: 

 • שוד
 • התפרצות למקום מגורים או לעסק
 • גניבה
 • גניבה של עובד ממעביד
 • אחזקת רכוש החשוד כגנוב
 • נגרם נזק לרכוש

שתף את הכתבה >>>>

WhatsApp
Facebook
Email
תוכל לרשום לי הערה כאן למטה

עבירות רכוש הינן שם כולל למשפחת עבירות שעניינן פגיעה ברכושו / קניינו של הקורבן. בתי משפט רואים בחומרה רבה פגיעה ברכושו של אדם, והפרקליטות מבקשת ברוב המקרים עונש של מאסר בפועל – מאחורי סורג ובריח.

מדובר בקשת רחבה של עבירות אשר חומרתן נקבעת בין היתר בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה, דהיינו, מידת התחכום של העבירה

 • האם היה תכנון מוקדם ועד כמה ?
 •  האם העבירה נעברה ע"י מספר עבריינים או מבצע בודד ?
 • האם שולב בה אלמנט של אלימות מילולית או פיזית ?

אספקט נוסף שיהיה בו כדי להשפיע על חומרת העבירה הינו זהות הקורבן, דהיינו האם מדובר בקשיש, חסר ישע, ילד וכיוצא באלו.

העבירות רכוש הנפוצות בתחום הינן: 

 • שוד
 • התפרצות למקום מגורים או לעסק
 • גניבה
 • גניבה של עובד ממעביד
 • אחזקת רכוש החשוד כגנוב
 • נגרם נזק לרכוש

שתף את הכתבה >>>>

WhatsApp
Facebook
Email
תוכל לרשום לי הערה כאן למטה